VERDEN NU


Vi ved, at klimaforandringerne kommer – og faktisk er de i fuld gang med at materialisere sig i alle dele af verden. Klimasikring er blevet en central kommunal opgave, byer forbereder sig på stigende vandstande og flora og fauna er under forandring.

143 millioner klimaflygtninge https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 skal finde et nyt hjem inden 2050 sammen med ca. 2 mia. nye beboere på kloden, og de varmeste år vil komme omkring år 2100 – selv hvis vi stoppede vores CO2 udledning i dag. Hertil kommer et antal pandemier.

 

Verden er under radikal forandring, og det vil få voldsomme konsekvenser for alle aspekter af samfundet – inklusiv hvordan vi bor. Den moderne nomade vil blive en realitet, og dette projekt forsøger at forstå, hvad nomadens behov vil være. Der er altså tale om en proces, hvor form følger funktion. De fundamentale udfordringer løses ikke ved at tegne inspirerende streger på et stykke papir men ved at påtage sig et forholdsvist tungt analysearbejde, der kan informere udviklingen af det mest egnede boligkoncept.

 

I Danmark har vi den store udfordring, at vi ikke præcist ved, hvordan et specifikt lokalområde vil blive berørt af vejr og vind, sol og tørke, samt nedbør og vandstigninger. Overordnet set ved vi, at sommeren bliver varmere og færre perioder med regn, men som ofte vil vise sig som ødelæggende skybrud. Resten af året vil det blive varmere, mere vådt og blæsende med nærmest ingen traditionel vinter. Vi har fået et klimaatlas.dk, men med informationer som kontinuerligt bliver ændret.


Iflg. rapport fra https://sealevel.climatecentral.org/ vil 673.000 danskere blive berørt at klimaforandringerne så de kan blive tvunget til at flytte et andet sted hen i Danmark – men hvorhen, og er det permanent?

 

Åbne jordarealer bliver i perioder oftere mættet med vand. Grundvandet vil stige med den øgede mængde regn og et stigende havvandsniveau. Mange landbrugsjorder og boligområder bliver svære at anvende til deres oprindelige formål. Iflg. KLs ”Et robust Danmark” vil 10% af vores infrastruktur blive ødelagt, så hele områder vil blive svært tilgængelig. Samtidig er det alment kendt, at vores boligbehov ændrer sig markant gennem tiden hver gang en ny livssituation opstår (arbejde, studie, familievækst, skilsmisse, flytning til plejehjem etc.). Behovet for en større bolig eller en mindre bolig eller en anden beliggenhed fylder ufatteligt meget i menneskers liv og begrænser reelt vores livsvalg.


LØSNINGEN


En del af løsningen er fundamentalt at gentænke den måde vi bor, lever og agerer på. Det er derfor projektet Climatopia Flex introducerer begrebet ’Den moderne nomade’. Vi må gøre op med forestillingen om den ”fastnaglede” bolig, som standard boligform. En nok så smuk villa i klassisk bedre byggestil kan blive et mareridt, når sø- eller havudsigten bliver til periodiske oversvømmelser. Vi bygger diger, forsøger at lede vandet væk, etablerer grundvandspumper og klimasikrer, men bliver nu nødt til at tage fat i det fundamentale spørgsmål – hvordan ser en bolig ud i en fremtid hvor områder på ganske kort tid kan blive ubeboelige.


Climatopia Flex’s ambition om at udvikle et boligkoncept for den moderne nomade er således snarere en hastig og nødtvungen evolution indenfor begrebet et hjem, end det er en småjustering af boligen som vi kender den.