DIT LIV


Betingelserne for vores levevilkår vil ændre sig radikalt i de kommende årtierSkal hele klodens befolkning op på samme velfærds- og forbrugsniveau som det danske – forudsætter det, at der var 4 jordkloders ressource at trække på.


Samtidig har de milliarder af mennesker, der lever uden disse privilegier en helt legitim forventning om, at de kan få adgang til mange af de samme goder, som vi tager for givet.


Dette kræver, at vi opfinder en ny form for industriel revolution, der kan skabe bæredygtig vækst og udvikling gennem nye samfunds, produktions- og forbrugsmodeller. Her spiller boligen en vigtig rolle. Vi skal være opmærksom på, at hvis 9-10 milliarder mennesker stræber efter at bo i huse bygget af beton, stål, mursten, mørtel, gips, plastic, ikke-biologisk isolering, m.v. så klapper jorden ganske enkelt sammen under ressourcetrækket. 


Samtidig har vi udsigt til at 9-10 mia. mennesker også skal brødfødes, hvilket vil kræve en eller flere fødevarerevolutioner. Protein må og skal kunne tilvejebringes mere bæredygtigt, en plantebaseret kost blive standarden, og dyrkningsmetoder effektiviseres så bl.a. knaphed af fosfat ikke bliver en hindring.

Fremtidens leveform


Vandringen fra land til by skal vendes om. For høj beboelsestæthed gør os sårbare. COVID-19 eksemplificerer udfordringen, hvor mange af verdens storbyer har været hårdest ramt. Byernes størrelse skal kunne variere og kunne reflektere på forandringer.

En udflytning til ’mindre’ byfællesskaber tilpasset aktuelle muligheder bliver en nødvendighed. Mindre byer med en mangfoldighed af forskellige typer arbejdspladser, fritidstilbud, butikker mm er mindre sårbar overfor forandringer end byer der er afhængig af bestemte industrivirksomheder.

 

Byerne skal anvende nye konstruktionsformer der gør det muligt, samlet med infrastruktur, bygninger mm, at være i stand til at kunne flytte hele bymassen på kort tid. En sådan løsning er mulig.

 

Tilsvarende hvad angår fødevaresikkerheden. De fleste områder i verden vil opleve at temperaturen vil stige, og dermed ændres vilkårene for at dyrke kendte fødevarer og adgang til vand – ja sågar kan muligheden for at dyrke fødevarer helt forsvinde, hvilket vil føre til sult, social uro, folkevandringer, og i yderste konsekvens borgerkrige.


Den bedste måde at modvirke risikoen for en fødevarekrise er derfor at (gen-)skabe en tradition med at dyrke og bearbejde råvarerne lokalt – ideelt set i forbindelse med den enkeltes egen bolig hvor fødevarefremstilling er integreret i en eller flere boligenheder.

Forskellige vejrfænomener vil derfor ikke have en ødelæggende indflydelse, og giver dermed en større reaktionstid på om man skal flytte et nyt sted hen samtidig med at sulten ikke truer.


Prof. Søren Harnow Klausen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet i

På sporet af din lykke fra 2018:


”Noget af det allervigtigste for lykken rent psykologisk er ikke enkeltstående positive oplevelser. Det er længerevarende emotioner og stemninger. Dette er boligen 

rammen om og kan have stor betydning for.”