EKSPERIMENTARIUM


Det lange perspektiv - Forskning- og byudvikling


Med udviklingen af en ny type fleksibel flytbar boligenhed er grundstenen lagt til at kunne tage det næste skridt i visionen, nemlig etablering af et helt nyt community med op til 1500 beboere.

 

Det er visionen, at skabe en bæredygtig, fleksibel og multifunktionel test-by, hvor beboerne kommer til at indgå som en aktiv udviklingspartner i konceptet, og hvor faktorer der indgår i en almindelig hverdag bliver afprøvet (kultur, demokrati, deleøkonomi, omsorgsarbejde, butik og mindre virksomhedsdrift, fødevareproduktion, infrastruktur, rokering af bydele og deres funktioner etc.).

 

Det medfører samtidig, at den forskning og udvikling, der kommer til at foregå i forlængelse af den første type fleksible boligenhed, skal være tværfaglig, innovativ og holistisk i sin natur.


OMRÅDET


Ved Nykøbing Sjælland ligger et område med en række karakteristika, der kan omfavne de geologiske udfordringer der er /vil komme rundt omkring i Danmark såvel inde i landet som ved kystnære områder. Området ligger 1 til 2 meter under vandniveauet i Nykøbing Bugt.

 

Perspektivet er at etablere et område, hvor der kan eksperimenteres med forskellige boligløsninger i forhold udfordringerne med bolig i/ved saltvand (kort se 1), ferskvandsområde (kort se 2), og tørt område (kort se 3).

Området egner sig derfor perfekt til at udvikle beboelsesteknologier og løsninger med udgangspunkt i danske industrielle styrkepositioner (vand, energi, materialer m.v.)

 

En permanent test-by for løsninger indenfor eksempelvis energiproduktion, deleøkonomi og fødevareproduktion, der kan bidrage til de danske ambitioner om en 70% reduktion i 2030/ CO2 neutralt 2050.

Det langsigtede mål er ”Etablering af fremtidens bysamfund - en innovativ, resilient, bæredygtig og internationalt orienteret test-by med mennesket i centrum og med fokus på cirkulære løsninger = Climatopia”.


Klimaflygtninge er en global konsekvens af klimaforandringerne f.eks. grundet vandstigning. Forsøgsbyens beliggenhed ved Nykøbing Sj., muliggør forskning i resiliente bysamfund som kan modstå sådanne udfordringer og dermed minimere risikoen for klimaflygtninge globalt.


Odsherred Kommunes engagement

 

Placeret i ”udkantsområdet” Odsherred Kommune (1 ¼ times afstand fra København). Odsherred Byråd har nov. 2019 vedtaget et tillæg til planstrategien, hvor det er besluttet at anvende det specifikke geografiske område til forskning og byudvikling med navnet: Climatopia.

 

Eftersom byggegrundede ligger i kystnært område og skal en anvendelse til ovennævnte formål godkendes i Erhvervsstyrelsen i henhold til Planlovsdirektivet. Odsherred Kommune har i 2019 indsendt ansøgningsmateriale udarbejdet af NIRAS. Kommunen forventer at dette vil være afklaret i løbet af 2020.