BOLIGEN


I en ikke så fjern fremtid vil det stå alle mennesker lysende klart, at der skal spares på klodens ressourcer. En mental omstilling som umiddelbart vil kunne opleves som materielle afsavn og begrænsninger i friheden.

 

Boligen til den moderne nomade skal kunne tilbyde et attraktivt alternativ til vores nuværende ikke-bæredygtige boformer. Beboerne vil ikke lide afsavn men snarere føle, at de bor i en bolig, der passer perfekt til deres behov – gennem hele livet. At boligen er relevant og tilpas. Den modulære tilgang betyder ikke, at alle skal bo i boliger med samme udseende, og at en bebyggelse vil fremstå ensartet – tværtimod.

 

Climatopia Flex´s modulære tilgang vil netop føre til dynamiske og forskelligartede boliger og bysamfund, hvor der vil være rig mulighed for at give boligen et personligt udtryk i materialevalg og indretning både indenfor og udenfor.


EN FLEKSIBEL OG BÆRDYGTIG BOLIG


Boligen skal også rumme muligheden for f.eks. entreprenante tiltag, hvilket understøtter tendensen med mikroproduktion, småbutikker, hobbyforretninger m.v. Det vil eksempelvis være muligt for en familie at åbne sin egen café/butik i forbindelse med boligenheden. Dette gøres blot ved at et eller flere ekstra moduler kobles til afhængig af hvad behovet er. De tekniske undermoduler er forberedt.

Nok skal arealet reduceres til færre bolig-m2. Men nærheden til naturen skal integreres og udnyttes til fulde. Dette kan f.eks. gøres gennem større vinduespartier der visuelt bringer naturen ind i boligen. Er der koblet et aquaponicmodul til boligenheden, kan der skabes et grønt indeklima. Kun adskilt med en ’glasvæg’ til stuen vil det være muligt, at nyde det grønne og frodige rum som en naturlig forlængelse af boligen - måske endda som et atrium. Tilsvarende kan der på boligens udvendige sider etableres ’urban-farming’ i kombination med husets energitekniske elementer.


Børns funktion, kreativitet og behov for selvstændig udvikling bliver udfordret med kriser. Dette betyder, at nærhed og ’alene’ skal have fysisk plads på en måde hvor den pågældende situation ikke begrænses. Generelt er børn overset i forbindelse med en dybere analyse af behov. Leg og udfoldelse inde i boligen som på tagterrassen skal derfor integreres.


En attraktiv grøn bolig skal også være med til at minimere afhængigheden af elektronik, samtidig med, at det skal være muligt at tilvælge teknik efter individuelle behov. I boligmodulerne vil der være indbygget standardiserede og strålingsfrie kommunikationsværktøjer f.eks. indbygget i de standardiserede dørsystemer.


PROJEKTTYPE


Boligen kan overordnet beskrives således:


 • Det er tanken at udvikle en flytbar boligenhed, som minimum består af 4 boligmoduler:
  • Det personlige boligmodul
  • Køkken
  • Toilet/bad
  • Teknik /bæredygtigt multifunktionsrum


 • Disse moduler kunne bestå af en øvre og en nedre del:
 • Nederst et grundmodul (teknikmodul/”fundament”) som indeholder alle de tekniske elementer (batteri, fersk- og spildevandsressourcer, stabilisatorer, styringsenheder, opbevaring af fødevarer etc.).
 • Øverst placeres et modul som kan få flere specifikke funktioner: bolig, butik, sundhedsklinik, iværksætterfacilitet etc. De øverste moduler kan (om)formes løbende ud fra den enkelte brugers behov og der kan kobles et uendelig antal ekstra moduler på.
 • Udvendigt er det muligt at give ydervæggene et personligt udtryk f.eks. kunstneriske beklædninger og/eller at anvende siderne til energiproduktion.
 • Herudover har hver anvendt enhed - såfremt den bruges til beboelse - et fødevaremodul (aquaponic/hydroponic/LED). Det er samtidig også her muligt at konvertere ydervæggene til produktion af plantebaserede fødevarer til selvforsyning.