Climatopia Flex

Den fleksible bolig

for livet

BOLIGEN DER TILPASSER SIG TIL DINE BEHOV


Ingen kender sin egen matrikels fremtid - grundvandstigning, skybrud, havstigninger, tørke, kraftigere vinde ...... ingen kan med sikkerhed sige hvilke vilkår vi kommer til at leve under fremover.


Derfor har Climatopia Flex udviklet et nyt boligbyggesystem.


Fremtidens klimasikre, regenerative og resiliente bolig er baseret på, at du kan flytte rundt med boligen/huset og tage den med ”under armen” – derhen, hvor du nu skal opholde dig uanset om det skyldes klimaforandringerne eller af personlige grunde - nyt job, studie etc.

Eller du blot ønsker, at rokere din bolig og få solen at se fra en ny side på den grund, hvor du allerede befinder dig.

Og vi taler om en bolig der passer efter dit behov og størrelse.


Vi har sat fokus på at gøre "risikoen" ved klimaforandringer til en positiv "mulighed". Og dermed har vi inddraget alle aspekter i vores hverdag og liv i endnu højere grad end andre boligtyper gør.


Med den fleksible bolig er du ikke tvangsbundet til en bestemt matrikel – derfor kan den blive din bolig for hele livet, hvis du ønsker det.


For de fleste mennesker er et boligskifte en af de sværeste overvejelser igennem livet. Det er forbundet med megen usikkerhed – hvad får man, kan man ”falde til” i de nye rammmer, hvad er prisen osv. Climatopia Flex vender mulighederne om, og gør valget til et spørgsmål om hvornår du vil realisere og afprøve dine tanker og ønsker.


Derfor vil den fleksible modulære model give os mennesker mulighed for at reflektere, tage en beslutning – og fortryde – med en øjeblikkelig effekt, og med en begrænset følgevirkning for klima og miljø. Det vil derfor være muligt at kunne reflektere hensigtsmæssigt på alle typer af udfordringer. Du er ikke stavnsbundet.Vi har vidst det længe.


Skal hele klodens befolkning op på samme velfærds- og forbrugsniveau som det danske – forudsætter det, at der var 4 jordkloders ressourcer at trække på.


Samtidig har de milliarder af mennesker, der lever uden disse privilegier en hel legitim forventning om, at de kan få adgang til mange af de samme goder, som vi tager for givet.


Dette kræver, at vi opfinder en ny form for industriel revolution, der kan skabe bæredygtig vækst og udvikling gennem nye samfunds, produktions- og forbrugsmodeller.


Oven i dette kommer de vilkår der opstår, når krige og flygtningestrømme aktualiseres.

DIT LIV ER UNDER
FORANDRING